^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Kontakt

Advokátní kancelář
Karel Uhlíř s.r.o.
Husova 722/13
30100 Plzeň

telefon: 377 324 122
fax: 377 226 497
mobil: 607 041 411, 607 041 412

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

JUDr. Karel Uhlíř - advokát

Absolvoval Právnickou fakultu Karlovy Univerzity v Praze v roce 1980. V roce 1981 úspěšně složil rigorózní zkoušku a získal titul doktora práv - JUDr.  Po absolvování pracoval více jak 10 let u společnosti ČSAD Plzeň a zabýval se problematikou obchodního a pracovního práva se zaměřením na právo dopravní. V roce 1990 úspěšně složil advokátní zkoušky a dnem 1.7.1991 zahájil činnost jako samostatný advokát a od roku 2011 pak vykonává advokacii jako společník. Působil rovněž jako likvidátor obchodních společností a správce konkursní podstaty.
V advokátní kanceláři se specializuje na problematiku obchodního práva, zejména pak dopravy a insolvence, pracovního práva a záležitostí  práva veřejného a správního.
Zapsán v seznamu ČAK v Praze pod č. 1239

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon  377 324 122

 

JUDr. Michaela Knollová, Ph.D. - advokátka

Je absolventkou Západočeské univerzity, Fakulty právnické, kde ukončila studia v roce 2009 a obdržela akademický titul Mgr. V roce 2010 úspěšně absolvovala rigorózní řízení a obdržela titul doktorky práv. V letech 2009-2014 studovala na Masarykově univerzitě v Brně, Právnické fakultě doktorský studijní program – Teoretické právní vědy a v roce 2014 obdržela akademický titul PhD. V rámci tohoto programu publikovala řadu článků a statí, účastnila se svými příspěvky řady vědeckých konferencí, včetně mezinárodních. V období let 2007 – 2009 působila v advokátní kanceláři jako praktikantka, následně pak do roku 2012 jako advokátní koncipient. V závěru roku 2012 složila advokátní zkoušku a působí jako advokát.
V advokátní kanceláři se specializuje na problematiku práva občanského (převody majetku, majetkoprávní vypořádání, uzavírání smluv, problematika dle zákona o rodině apod.), obchodního práva se zaměřením na  zakládání společností a vedení agendy obchodního rejstříku.
Zapsána v seznamu ČAK v Praze pod č. 14740

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon  377 324 122

 

Mgr. Petr Buršík - advokát

Vystudoval na právnické fakultě Západočeské univerzity  v Plzni, kde promoval v roce 1998 a získal akademický titul Mgr. V témže roce začal vykonávat právní praxi jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři u JUDr. Karla Uhlíře.  Advokátní zkoušku složil na jaře roku 2002 a od května roku 2002 působí jako samostatný advokát.
Jeho specializací je zejména veškerá problematika související s nemovitostmi (převody úplatné, bezplatné, zatěžování nemovitostí, bytové právo atd.), dále problematika rodinného práva (úprava poměrů nezletilých dětí, majetkoprávní vypořádání, rozvody manželství apod.), ale věnuje se rovněž obchodnímu právu se zaměřením na zakládání obchodních společností, realizaci změn v údajích zapisovaných do obchodního rejstříku, sepis smluv a samozřejmě vymáhání pohledávek.
Zapsán v seznamu ČAK v Praze pod č. 9440

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon  377 324 122

 

>> zpět na úvodní stránku <<